Služby a legislatíva

Epitézy oka, ucha, nosa
Epitézy oka, ucha a nosa momentálne vyhotovujeme v 3 prevedeniach. Pri nahrádzaní menšieho množstva okolitého tkaniva sa epitéza upevňuje na miesto špeciálnym lepidlom. Ak je množstvo nahrádzaného tkaniva rozsiahlejšie, kvôli hmotnosti epitézy sa upevňuje na rám okuliarov. Tretia možnosť je upevnenie na magnetických implantátoch.

Magnetické implantáty
Odborne aj materiálovo sme rozšírili našu činnosť aj o tvárové epitézy, upevnené špeciálnymi magnetickými implantátmi. Jedna časť implantátu je voperovaná do kosti pacienta, druhá časť je vpracovaná do silikónovej časti epitézy. Takýto systém upevnenia vysoko zvyšuje komfort pacienta. Epitézy upevnené magnetickými implantátmi sú natoľko odolné a pevné, že pacienti s nimi môžu vykonávať športové aktivity a to dokonca aj vrátane plávania v bazéne.

Legislatíva
Legislatívna cesta bola problematická. Trvala 9 mesiacov. Avšak jej výsledkom je zaradenie tvárovej epitézy, kategorizačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR, do zoznamu pod kódom O 87766.
Od 1. januára 2012 sa môže tvárová epitéza predpisovať na základe vystavenia poukazu pod názvom LEKÁRSKY POUKAZ.
• Pod kódom I 10058 môžu tvárovú epitézu predpisovať chirurg, plastický chirurg, ortopéd, rehabilitačný lekár.
• Pod kódom O 87766 môžu tvárovú epitézu predpisovať oftalmológovia.

Poisťovne
Od 1. januára 2012 sme získali povolenie od ministerstva zdravotníctva a podpísali sme zmluvy so zdravotnými poisťovňami s povolením pre všetky krajiny Európskej únie. Tvárové epitézy sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami. Od vtedy sme už vytvorili množstvo epitéz, ktoré slúžia pacientom po onkologických operáciách, kedy prišli o oko, ucho, alebo nos, či časť tváre.

Lekársky poukaz
Ukážky lekárskeho poukazuepitéza oka


epitéza nosa/ucha