Občianske združenie a darovanie 2% z vašich daní

Občianske združenie prvého epitetického pracoviska na Slovensku

1. Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky
​2. Jeho poslaním je pomoc pacientom po onkologických operáciách a závažných úrazoch, pri ktorých títo pacienti prichádzajú o časti tváre, oka, nosa, alebo ucha a kvalita ich života je bez špeciálnych zdravotných pomôcok, tzv. epitéz – tvárových náhrad výrazne znížená.
3. Cieľom združenia je predovšetkým podpora zriadenia prvého špeciálneho pracoviska na Slovensku na výrobu epitéz a obhajovanie a presadzovanie záujmov a potrieb pacientov s trvalým poškodením tváre, v oblastiach zdravotnej, spoločenskej i pracovnej.
4. Organizovaním spolupráce všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť (odborná aj laická verejnosť),
• finančnou a materiálnou podporou na vytvorenie pracoviska na výrobu epitéz,
• poskytovaním odbornej pomoci pre pacientov s trvalým poškodením tváre,
• skvalitnením života týchto pacientov a ich sociálna inklúzia,
• presadzovaním sústavného zvyšovania odbornosti pri výrobe špeciálnych zdravotníckych pomôcok,
• udržiavaním kontaktov a spolupráca na národnej a nadnárodnej úrovni s odborníkmi a organizáciami v oblasti výroby epitéz,
• získavaním dobrovoľníkov na rôzne podujatia z radov lekárov, odborníkov a pacientov,
• získavaním finančných podpôr z verejných a súkromných zdrojov doma i v zahraničí,
• informovaním verejnosti o svojich cieľoch a činnostiach.


Vďaka vašim 2% z daní im vieme vrátiť tvár!
Pomôžte nám vrátiť ich do spoločnosti.

Občianske združenie Prvého epitetického pracoviska na Slovensku
Borekova 31, 821 06 Bratislava
kontakt: +421903 403 143, +421907 786 117
IČO/SID: 42260973
č.ú. IBAN: SK11 0200 0000 0030 0244 3853

BIC: SUBASKBX
www.epitezy-alfa.sk

Ďakujeme!

Podporili nás...

Nadácia VÚB
Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a športu, a preto vytvorila nadačné programy. Alfa-Dent je hrdým účastníkom programu nadácie VUB.
Sponzorovanie prvej operácie magnetických implantátov a zaškolenie chirurgov.

Nadácia J&T
Účelom Nadácie J&T a hlavným poslaním je pomoc deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti, ľuďom chorým a s handicapom, ďalej sociálne slabým rodinám s deťmi a zdravotníctvo.
Príspevok na zdravotnícky kompresor.

Siemens s.r.o.- Centrum pre filantropiu CPF
Spoločnosť SIEMENS cez Zamestnanecký program pomáha zamestnancom, pri realizácii nápadov a mimopracovných aktivít. Program vytvára priestor pre individuálnu iniciatívu zamestnancov na riešenie existujúcich spoločenských problémov a tiež partnerstvá s tretím sektorom. Zamestnaneckým programom chceme motivovať zamestnancov spoločnosti a pomáhať im realizovať ich nápady a plány na zlepšenie života vo svojom okolí. Firemné občianstvo je dôležitou súčasťou podnikovej kultúry a je odrazom kľúčových hodnôt spoločnosti.
Príspevok na Vákuovú miešačku WASSERMAN.